ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
TÁJÉKOZTATÓ A WWW.HIILIBAG.HU WEBÁRUHÁZ MŰKÖDÉSÉHEZ

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen felhasználási feltételek a www.hiilibag.hu weboldal használata, valamint a Szolgáltató reklámtevékenységének, továbbá egyéb szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket.

A jelen felhasználási feltételek hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

A jelen Szabályzat 2017. év március hó 23. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhívjuk figyelmét, hogy az ÁSZF egyes rendelkezései módosulhatnak. A hivatkozott feltételek módosítására az esetek nagyobb részében a megváltozott jogszabályokra tekintettel kerül sor, ezért kérjük, hogy valamennyi megrendelés előtt, illetve során mindig olvassa el az ÁSZF-t, valamint a későbbi félreértések elkerülése érdekében a megrendelést megelőzően mentse le a tartalmat PDF formátumban számítógépére.

II. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Felhasználó: a webáruházba bejelentkezett természetes vagy jogi személyek, akik tudomásul veszik az Általános Szerződési Feltételeket.
Vásárló: a webáruház termékeiből vásárló természetes vagy jogi személyek, akik tudomásul veszik az Általános Szerződési Feltételeket.
Fogyasztói vásárló: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki a webáruház termékeiből vásárol.
Nem fogyasztói vásárló: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró természetes vagy jogi személy, aki a webáruház termékeiből vásárol.
Látogató: a webáruház honlapját felhasználó, ill. ott böngésző személyek.
Szolgáltató: a hiilibag.hu webáruházat működtető Bloom Marketing Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1054 Budapest, Vértanúk tere 1. 2/3., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-193116, adószám: 24986720-2-41, e-mail cím: hello@hiilibag.com, telefon: +36 70 243 3578) Ügyfélszolgálat és termékek visszaküldésének címe: 1044 Budapest, Kálvin János utca 70.
Szállító: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
(2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. Cg. 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44)
Forgalmazott termékek köre: A webáruházban bambusz szénnel töltött len zsák rendelhető meg, azonban a jelen ÁSZF kiterjed a Szolgáltató által a későbbiekben a webáruházban forgalmazásra kerülő termékeire is. A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldalról lehet megismerni azzal, hogy a termék részletes tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza.

III. A WEBÁRUHÁZ MŰKÖDÉSE

1. REGISZTRÁCIÓ ÉS BELÉPÉS
A Bloom Marketing Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1054 Budapest, Vértanúk tere 1. 2/3.) által üzemeltetett webáruház (http://hiilibag.hu) kínálatának böngészése regisztrációhoz nem kötött, azonban a termék megvásárlása során lehetőség van felhasználói fiók létrehozásához, mely a későbbiekben a webáruházban történő vásárlást megkönnyíti.
A regisztrálni kívánó Látogatónak meg kell adnia:
• vezetéknevét és keresztnevét,
• e-mail címét,
• telefonszámát,
• lakcímét (cég esetén a cégnevet is szükséges feltüntetni).

A belépéshez szükséges jelszót a “Fiók létrehozása” ablak bepipálása után a weboldal automatikusan generálja.
A Szolgáltató jogosult visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a Felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs adatlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. A Szolgáltató jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve megrendelés) esetén a Felhasználó részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel, és mely esetben a Szolgáltató jogosult megtagadni a Megrendelés teljesítését a Felhasználó felé, aki kárigénnyel nem élhet.
A regisztráció végeztével azonnal elkészül a Felhasználó személyes fiókja, ennek megtörténtéről igazolást kap az általa megadott e-mail címre. A regisztrációt követően a Felhasználó a bejelentkezés után bármikor módosíthatja személyes fiókjának adatait és jelszavát. Személyes fiókjának törlését a hello@hiilibag.com e-mail címre küldött elektronikus levélben kérheti, kérésének két munkanapon belül tesznek eleget munkatársaink és a törlés megtörténtéről e-mailben a Szolgáltató igazolást küld.
A webáruházba való belépést, kilépést és a vásárlás folyamatát a Felhasználó számára sütik (angol nevén: cookie) segítik elő. A süti a látogató informatikai eszközén kis adatcsomag, ezért a sütiket a látogató törölni tudja az informatikai eszközéről illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A sütik letiltása esetén azonban nem működnek a webáruház alapfunkciói, így azokat a webáruház használatához engedélyezni kell.
A vásárlás megkezdéséhez a már regisztrált Felhasználók a „Bejelentkezés” menüpontra kattintva, majd a regisztráció során megadott e-mail címet és jelszót beírva léphetnek be honlapunkra. Ha nem kívánják a vásárlást folytatni, a „Kilépés” fülre kattintva hagyhatják el a webáruházat. Amennyiben ugyanazon informatikai eszközt több személy is használja, úgy a nem kívánt megrendelések érdekében kérjük a Felhasználókat, hogy mindig gondoskodjanak a webáruházból való megfelelő kilépésről. A vásárlást a még regisztrációval nem rendelkező felhasználó a III/3. pontban foglalt útmutatót követve tudja megkezdeni.
A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével, és annak a Szolgáltató által e-mailben történő visszaigazolásával az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján Távollévők közötti szerződés jön létre a Bloom Marketing Solutions Kft., mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő (Vevő) között az alábbi feltételek szerint:
A létrejövő szerződések nyelve a magyar, az elektronikus módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Szolgáltató nem iktatja, magatartási kódexre nem utal. A webáruház a megbízás teljesítésekor szolgáltatóként szerepel.

2. A KOSÁR ÖSSZEÁLLÍTÁSA
Az egyes termékek képe és elnevezése alatt szerepel azok aktuális bruttó ára és egy kosárba rakom gomb. Egy adott termék képére kattintva megismerhetőek annak lényeges jellemzői, rövid leírásuk, átlagos értékelésük.
Ha Ön valamelyik termékből többet szeretne vásárolni, akkor az ár melletti mezőben állíthatja be a kosárba helyezendő termékek mennyiségét a – és + jelekre való kattintással vagy a mezőbe kattintás után begépeléssel. A webáruházból megrendelhető termékek árainak változtatására vonatkozó jogot a Szolgáltató fenntartja, azzal, hogy a módosítás webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg válik hatályossá. A módosítás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, így például a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében megvásárolhatja a terméket vagy elállhat vásárlási szándékától.

A Szolgáltató rendszeresen frissíti a webáruházban a terméket ábrázoló képeket, ugyanakkor a külsődleges eltérésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Miután megadta a kívánt termék mennyiségét, a Vásárló a kosárba rakom gombra kattintva helyezheti azokat virtuális vásárlói kosarába.

A Vásárlói kosárba helyezett termékek, az abból megrendelt mennyiségek, továbbá a Vásárlói kosár tartalmának teljes, kifizetendő ára a honlap jobboldali a kosár szimbólumra kattintva követhető folyamatosan figyelemmel. A kosáron belül egyes tételeket a mellettük elhelyezett „X ” szimbólumra klikkelve lehet kivenni a kosárból, vagy a kosárban a termék neve mellett található a – és + jelekre való kattintással lehet a termékek mennyiségét csökkenteni vagy növelni, valamint a Vásárló tájékozódhat a teljes bruttó ár részelemeiről. A kosár tartalmának listája mellett található zöld „Pénztár” gombra kattintva megnyíló felületen részletesebben is áttekinthetők a rendelés tartalma, a kosárba helyezett termékek egyes részösszegei, valamint a teljes rendelés összege, valamint a Vásárló itt választhatja ki a fizetés módját (banki átutalás, utánvétel) és adhatja meg a számlázási adatokat és szállítási információkat.

3. A KIVÁLASZTOTT TERMÉKEK MEGRENDELÉSE
A megrendelés folyamata 3 fő részből áll:

1. „A Számlázási adatok”, ahol a Vásárló megadhatja a szállításhoz szükséges személyes adatokat és információkat.
A vásárlás, vagy a korábbi regisztrációja során megadott lakcímére vagy külön módosítással, más szállítási címre kérheti a megrendelt termékek szállítását;
Továbbá a „Megjegyzések a rendeléssel kapcsolatban” részben a Vásárló megjelölheti a kézbesítést megkönnyítő információkat, a küldemény átvételére jogosult személyek körét, valamint a szállítási idejére és módjára vonatkozó egyéni igényeket. A Szolgáltató továbbítja ezeket a megjegyzéseket, egyéni igényeket a Szállító felé, de ezek teljesítéséért felelősséget nem vállal.
2. „A Rendelés tartalma”, ahol a Vásárló kiválasztja, hogy postai utánvétel során történő fizetéssel vagy közvetlen banki átutalással történő fizetéssel egyenlíti ki a vételárat:
„Közvetlen banki átutalás”: Fizetés közvetlenül a Szolgáltató által megadott bankszámlaszámra történő utalással, mely esetben a Vásárló az utalás során a megjegyzés rovatban köteles feltüntetni a rendelésszámot, ez esetben a kiszállítás a vételár Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően történik.
„Utánvétel”, a Szolgáltató részt vevő partnerei szedik be a megrendelt termékek vételárát, a megrendelt termékek kézbesítésével egyidejüleg. A beszedett összeget a Szolgáltató részére a Szállító juttatja el.

3. „Megrendelés elküldése”: a Vásárló áttekintheti megrendelésének főbb jellemzőit (számlázási adatok, rendelés tartalma) szükség esetén azokat még módosíthatja, majd elfogadja a webáruház „Rendelési és felhasználási feltételeket” („ÁSZF”) és végül a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva leadja rendelését.

A megrendeléssel a Vásárló hozzájárul, hogy a Szerződés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében a Szolgáltató továbbítsa a Szállító részére a Vásárló nevét, a megjelölt szállítási címet, a megrendelés azonosítóját és összegét, a regisztráció során megadott elérhetőségeit és e-mail címét.

A Megrendelés leadása után a rendszer elektronikus úton automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre. Az elektronikus úton küldött visszaigazolás tartalmazni fogja a megrendelés azonosítóját, amelyre Vásárlónak a későbbiekben, így különösen a Megrendelés visszavonása, az elállás vagy reklamáció során hivatkoznia kell és mely visszaigazolás nem minősül a Megrendelés feldolgozásának.

Amennyiben a Megrendelés leadását követő 48 órán belül a rendszer elektronikus úton érdemi visszajelzést küld a Megrendelés feldolgozásáról, a regisztráció során megadott e-mail címre, mely alapján a szerződés a Felek között létrejön, amennyiben érdemi visszajelzés a megadott határidőn belül nem érkezik a Vásárlóhoz, úgy a szerződés nem jön létre a Vásárló és a Szolgáltató között.

4. A megrendelés visszavonása
Amennyiben a Vásárló a megrendelést leadta és erről a visszaigazolás is megérkezett számára e-mailben valamely munkanapon, úgy a Vásárlónak ugyanazon a munkanapon 11:00-tól 15:00 óráig még lehetősége van visszavonni megrendelését. A megrendelés visszavonását a +36 70 243 3578-es telefonszámon kezdeményezheti a Vásárló, a megrendelés azonosítójának egyidejű megadásával. A megrendelés visszavonásának elfogadásáról a Vásárló ugyancsak e-mailt kap a telefonhívást követő 1 munkaórán belül.

IV. A MEGRENDELÉS ALAPJÁN LÉTREJÖTT SZERZŐDÉS

Az érvényes és a III.4. pont alapján vissza nem vont megrendelés, továbbá az Általános Szerződési Feltételek (http://hiilibag.hu/aszf) alapján a Szolgáltató és Vásárló között adásvételi szerződés jön létre, amely alapján a megrendelt termékeket a Szolgáltató értékesíti a Vásárlónak és azokat el is szállítja a Vásárló által megjelölt címre. A Vásárló köteles a megrendelt termékeket átvenni, a vételárat és a szállítási költséget megfizetni a V. pont szerint. Ezek a kötelezettségek megfelelő teljesítésükkel megszűnnek.

A szerződés megszűnése vagy megszüntetése a szerződésből fakadó kellékszavatossági és termékszavatossági, valamint a VIII/1. pontban szabályozott esetekben a jótállási igényeket nem érinti.

Az így létrejött szerződés nem minősül írásba foglaltnak és nem kerül iktatásra. A szerződés nyelve magyar.

V. A MEGRENDELT TERMÉKEK ÁTVÉTELE ÉS KIFIZETÉSE

A webáruházban megrendelt termékek kiszállítását kizárólag Magyarország területén tudjuk teljesíteni. A megrendelt termékeket a GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (Szállító) szállítja el a megadott szállítási címre. Amennyiben a megrendelt termék raktáron van, úgy a megrendeléseket a Szolgáltató 3-5 munkanapon belül teljesíti, a Szolgáltató különös gondot fordít a szállítási határidő betartására, és az esetleges késedelem esetén a Vásárló tájékoztatására, azonban a Szolgáltató nem felel azért, ha az e pontban jelzett szokásos szállítási idő nem tartható, vagy a késedelemről a Vásárlót nem értesítette. Amennyiben a megrendelt termék nincs raktáron és a termék beszerzése akadályba ütközik, a Szolgáltató a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatja, és amennyiben a termék ellenértéke már kifizetésre került a Vásárló által, úgy azt a Szolgáltató a Vásárló részére a tájékoztatást követő 30 (harminc) napon belül visszafizeti Vásárló részére.
A Szállító az elkészített csomagokat a megrendelést követő munkanapon 8:00-17:00 óra között veszi át a Szolgáltatótól és az átvétel napját követő munkanapon kísérli meg azt kézbesíteni a Vásárló által megadott szállítási címre. Házhozszállítás esetén a Szállító előzetes értesítést küld a szállítás várható időpontjáról.

Amennyiben a számlázási címnél cég neve van feltüntetve, úgy a cég vezető tisztségviselője mellett, egyéb jogosult átvevőnek minősül a cég székhelyén vagy telephelyén tartózkodó olyan személy, aki az átvétel tényét aláírásával és cégbélyegző használatával igazolni tudja. Ha a Vásárló a megrendelés során a fentiekben meghatározott személyek egy részét ki kívánta zárni a csomag átvételére jogosultak köréből és/vagy a jogosultak körébe egyébként nem tartozó további személyt jelölt meg a csomag átvételére jogosultként, úgy ezen igényét a Szolgáltató továbbítja a Szállító felé, de a Szolgáltató az igény teljesüléséért felelősséget nem vállal.

Házhozszállítás során a Szállító a csomag kézbesítését legfeljebb háromszor kísérli meg.
A szöveges értesítést és figyelmeztetést a Szállító a Vásárló regisztráció során megadott e-mail címre küldi meg.
Ha a Vásárló elmulasztja a határidőben átvenni a csomagot, úgy a Szolgáltató jogosult elállni a Szerződéstől, azzal, hogy a megkísérelt szállítás költsége a Vásárlót terheli.

A házhozszállítással kapcsolatos kérdésekkel a GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft. központi ügyfélszolgálata szolgál információkkal, munkanapokon 7:00-20:00 között a +36 1 802 02 65 telefonszámon, illetve online nyomon követheti az alábbi weboldalon: https://gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes?match.

A Vásárló már a megrendelés során eldönti, hogy Utánvétel Során Történő Fizetés vagy Átutalás útján kívánja megfizetni a megrendelt termékek vételárát és a szállítási költséget.
Utánvétel Során Történő Fizetés esetén a fizetés a csomag átvételekor, készpénzben vagy elektronikus kártyaelfogadó terminálon (POS terminálon) keresztül, bankkártyával történik.
Házhozszállítás során a Vásárló készpénzben tudja megfizetni a vételárat és a szállítási költséget.
A szállítási költségről és a várható szállítás időpontjáról a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. A Vásárló köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét, a termékek darabszámát ellenőrizni és az átvételi elismervényt aláírni. A Vásárló köteles olyan szállítási címet és telefonszámot megadni, amely valós és amelyen a fenti időintervallumban elérhető.

A Szolgáltató jogosult vásárlási lehetőséget biztosítani kupon formájában. A kupon felhasználása esetén a vételárnak, vagy annak egy részének a megfizetése a kuponon jelzett kód megadásával történik. A kupon kódját érvényességi idején belül lehet felhasználni. A kupon felhasználási feltételeinek részleteit az aktuális kupon-akció feltételei tartalmazzák.

VI. ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL

A Fogyasztói Vásárlónak jogában áll a megrendelt termékek átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül, indokolás nélkül elállni a IV. pontban foglaltaknak megfelelően létrejött szerződéstől.

Amennyiben a Fogyasztói Vásárló el kíván állni a megrendelt termékek megvételétől, úgy az adott terméket, sértetlen, bontatlan és hiánytalan állapotban vissza kell küldenie a Bloom Marketing Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság 1044 Budapest, Kálvin János utca 70. címre.

A Fogyasztói Vásárló elállási jogát, írásban elállási nyilatkozat formájában tudja gyakorolni. Ezért a megrendelt és átvett termék visszaküldésével, visszaadásával egyidejűleg mellékelnie kell az elállásról szóló nyilatkozatot. Az elállási nyilatkozatot előzetesen e-mailben közvetlenül is megküldheti a Szállítónak a hello@hiilibag.com e-mail címre, amely esetben nem kell külön elállási nyilatkozatot csatolni a visszaadott, visszaküldött termékhez.

Kérjük a Fogyasztói Vásárlót, hogy az elállásról szóló nyilatkozatban jelölje meg, hogy elállási jogát mely termék vonatkozásában kívánja gyakorolni, kérjük, adja meg továbbá nevét, címét, a megrendelés időpontját, valamint a nyilatkozat keltét, a megrendelés egyedi azonosítóját. Amennyiben a megrendelés egyedi azonosítója nem áll a Fogyasztói Vásárló rendelkezésére, úgy az elállási nyilatkozatban a megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat szükséges feltüntetni. A Fogyasztói Vásárló elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatminta alapulvételével is gyakorolhatja, de ebben az esetben is fel kell tüntetni a megrendelés egyedi azonosítóját (ennek hiányában pedig a megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat).

Az elállással járó költségek, így különösen a megrendelt termékek Szolgáltatóhoz történő visszajuttatásának költsége (például a postai díjak) a Fogyasztói Vásárlót terheli. A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termék kézhezvételét követő tizennégy napon belül visszatéríti a kifizetett vételárat postai kifizetési utalvány útján. A Szolgáltató a visszatérítés összegét mindaddig visszatarthatja, amíg a terméket vissza nem kapja, vagy a Fogyasztói Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte; a Szolgáltató a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.
Amennyiben a Vásárló elállási nyilatkozatában megadja bankszámlaszámát, a számlakezelő bank nevét és a kifizetett vételár banki átutalását kéri, úgy az összeg átutalását a Szolgáltató az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termék kézhezvételét követő tizennégy napon belül kezdeményezi.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Vásárló figyelmét arra, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. d) pontját figyelembe véve a fent részletezett elállási jog nem illeti meg a Vásárlót abban az esetben, amennyiben a zárt csomagolású termék felbontásra került.

VII. KELLÉKSZAVATOSSÁG ÉS TERMÉKSZAVATOSSÁG

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, amelynek során a Vásárlót terheli a szerződés megkötésének bizonyítása. A szerződés megkötése bizonyított, amennyiben a Vásárló bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló dokumentumot.

A Szolgáltató a Vásárló nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti a Vásárló és a Megrendelés adatait. Ha a Szolgáltató szavatossági kötelezettségének a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben megjelöli. A Szolgáltató a jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére bocsátja. Ha a Szolgáltató a Vásárló szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Vásárlót.

A Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A Szolgáltató a kijavításra, vagy ha szavatossági igénynek teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, úgy a szavatossági igény vizsgálata érdekében, a megrendelt terméket elismervény ellenében veszi át, amelyen feltünteti a Megrendelés adatait.

A Vásárló több kellékszavatossági közül választhat. Kérheti a megrendelt termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül az által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Amennyiben a Vásárló nem kéri, illetve nem kérheti a kijavítást vagy a kicserélést, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a megrendelt termék hibáját a Szolgáltató költségére a maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, valamint végső esetben a szerződéstől is elállhat. A Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy egyes termékek esetében a kijavítás maga a termék rendeltetéséből eredően nem lehetséges, úgy a Vásárló jogosult más kellékszavatossági jogra áttérni.

A Vásárlónak a hibákat annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül közölnie kell. A Szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl a Vásárló kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Amennyiben a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta, a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Vásárlónak kell bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás megrendelt termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a Szolgáltatótól vagy a megrendelt termék gyártójától. A megrendelt termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A megrendelt termék hibáját a Vásárlónak kell bizonyítani.

Hibás teljesítés esetén a Vásárló két lépcsőben összesen négyféle szavatossági igényt érvényesíthet:
1. kijavítást vagy kicserélést követelhet (kivéve, ha választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne).
2. ha a kijavításra és a kicserélésre sincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta/nem tud eleget tenni, megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve kijavítathatja vagy – végső soron – elállhat a szerződéstől (jelentéktelen hiba miatt nincs helye)

A Vásárló termékszavatossági igényét, a megrendelt termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti, amely határidő jogvesztő. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a Vásárló oldalára kerül, vagyis vita esetén a Vásárlónak kell bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.
A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt megrendelt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

VIII. SZERZŐI JOGOK, VÉDJEGY

A www.hiilibag.hu weboldalon található tartalom a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatható formában nem használható fel. A termékekről készült képek, a termékek elnevezései, a termékleírások, illetve kapcsolódó képanyagok egyedi alkotások, vagy saját feldolgozások. Ezen elemek kizárólag saját felhasználás céljából a Vásárló merevlemezére menthetőek vagy kinyomtathatóak, azonban sokszorosításuk, másolásuk, adatbázisokban való szerepeltetésük, kereskedelmi forgalomba történő hozataluk és a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok egyéb felhasználása a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül tilos. A fentiektől eltérni csak a Szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés alapján lehet. A Szolgáltató megillető szerzői jogok megsértése esetén a Szolgáltató az Szjt. szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja a jogsértővel szemben, így jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését is követelheti.

IX. INFORMÁCIÓ, REKLAMÁCIÓ, PANASZKEZELÉS

A Felhasználók és Vásárlók a webáruház működésével vagy az általuk leadott megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseikkel, esetleges reklamációikkal és panaszaikkal az alábbi elérhetőségeken kereshetnek meg minket:

Levelezési cím: 1054 Budapest, Vértanúk tere 1. 2/3.
Elektronikus levelezési cím: hello@hiilibag.com
Telefonszám: +36 70 243 3578 (munkanapokon 11 és 16 óra között)

A Vásárlók kérdéseit munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül igyekeznek megválaszolni.

A telefonon bejelentett szóbeli panaszokat azonnal megvizsgáljuk, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten rögtön orvosoljuk is. Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató részéről a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, amelynek másolati példányát az érdemi válaszunkhoz mellékelve küldünk meg.
A telefonon és e-mailben tett Vásárlói panaszokat egyedi azonosítóval látjuk el, amelyet a Vásárlóval a kapcsolatfelvétel során közlünk.

A Vásárló által szóban tett panaszokra azok beérkezését követően legkésőbb harminc napon belül érdemben válaszolunk.
Amennyiben a Vásárló panaszával hatóság vagy békéltető testület eljárását kívánja kezdeményezni, úgy azt az ügy jellegétől függően az alábbi szerveknél kezdeményezheti:

Pest Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.
Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270.
Telefonszám: +361/236-3937, +361/236-3978, Telefax: +36 1 236-3956
Webcím: http://www.nfh.hu/
E-mail: fogyved.pestmegye@pmkh.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest,Krisztina krt. 99.
Postacím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefon: (1) 488-2131
Webcím: http://www.bekeltet.hu/
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Polgármesteri Hivatal Jegyző
Cím: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.
Telefon: +361/872-7206
Webcím: http://www.belvaros-lipotvaros.hu/index.php?pg=_munkatarsak&mid=416
E-mail: jegyzo@belvaros-lipotvaros.hu

X. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓ ADATOK

A Szolgáltató webáruházát kiszolgáló szerverek a ININET Kft. (székhely: 1033 Budapest, Harrer Pál utca 14. 7.em. 35.; cégjegyzékszám: 01-09-970252, adószám: 23537646-2-41; e-mail cím: info@ininet.hu ) szerverközpontjában kerültek elhelyezésre.

XI. ADATVÉDELEM

A Szolgáltató a Felhasználó és Vásárló megadott adatait célhoz kötötten kezeli és csak a megrendelések teljesítéséhez, a kapcsolódó esetleges elállások, panaszkezelések során, valamint a szolgáltatás hatékonyságának céljából (így például statisztikai adatok gyűjtése, piackutatás, elégedettségi vizsgálat) használja fel. A Szolgáltató jogosult a Vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vásárló a megrendeléskor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Vásárló által a megrendeléskor illetőleg a hozzájárulása megadásakor a megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

ÁSZF elfogadása

Kattintson az alábbi gombra az ÁSZF elfogadásához!