ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit.

A weboldal látogatásához (tallózás) és megrendelés eszközléséhez alapvetően nincs szükség regisztrációra, azonban a weboldalon található egyes szolgáltatások (termékrendelés) igénybe vételéhez személyes adatok közlése szükséges.

A megrendelés és a regisztráció során kért adatok egy részének megadása önkéntes, míg a csillaggal jelölt adatok megadása szükséges, mely egyben azt jelenti, hogy ezen adatok szolgáltatásának megtagadása esetén Ön elfogadja annak lehetőségét, hogy a portál egyes részeihez, illetve szolgáltatásokhoz Ön nem férhet hozzá, megrendelést nem eszközölhet. A kötelezően megadandó és így a Bloom Marketing Solutions Kft. által kezelt személyes adatok köre a következő:

– hírlevélre feliratkozás: név, elektronikus levelezési cím
– termékrendelés: név, lakcím, telefonszám, elektronikus levelezési cím

Az adatkezelés hozzájáruláson alapszik, melyet kizárólag a Bloom Marketing Solutions Kft. szolgáltatásának igénybevétele, szolgáltatásának teljesítése, illetve szolgáltatásainkról, akcióinkról szóló tájékoztatás (marketing) nyújtása céljából kezelünk, tárolunk. Ezeket az adatokat kizárólag a szerződéses viszony fennállása alatt kezeljük, így amennyiben Ön regisztrációját törli, avagy a hírlevélről leiratkozik, akkor adatait töröljük. Felhívjuk figyelmét, hogy – a jogszabály adta lehetőségek között – a Bloom Marketing Solutions Kft. jogos érdekének érvényesítése céljából az Ön adatait további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezeljük.

A Bloom Marketing Solutions Kft. szolgáltatásait munkavállalói útján látja el, így az Ön személyes adataihoz munkavállalóink a munkájuk végzéséhez szükséges mértékben hozzáférnek.

A Bloom Marketing Solutions Kft. az Ön személyes adatait harmadik személy részére, a termék szállításához szükséges adatok Szállító részére történő átadása kivételével, nem továbbítja.

Amennyiben Ön regisztráció során egyszer megadta személyes adatait, akkor a Bloom Marketing Solutions Kft. szolgáltatásainak igénybe vételéhez azokat ismételten nem szükséges megadnia, azt rendszerünk tárolja mindaddig, amíg Ön regisztrált ügyfelünk.

Önnek törvényben biztosított joga, hogy információt kapjon a Bloom Marketing Solutions Kft. által kezelt személyes adatairól, illetve frissítse azokat avagy kérje azok törlését. Ez irányú kéréseit a hello@hiilibag.com elektronikus levelezési címre várjuk.

Írásbeli kérelmére – 25 napon belül – a részünkre átadott személyes és egyéb adatainak kezeléséről írásban tájékoztatást nyújtunk, helyesbítjük adatait, illetve kérésére töröljük azokat. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben azt szeretné, hogy töröljük adatait, akkor célszerű a regisztrációját megszüntetni (a hírlevélről leiratkozni), mert ebben az esetben a törlés automatikus és a fenti határidő elteltét sem kell kivárnia.

Amennyiben Ön törlés, helyesbítés iránti kérelmet nyújt be hozzánk, azonban azt 25 napon belül nem teljesítjük vagy elutasítjuk, akkor bírósághoz (az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék jár el) fordulhat, valamint megkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságát (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Bloom Marketing Solutions Kft. által vezetett adatkezeléshez nem szükséges a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által történő adatvédelmi nyilvántartásba vétel.

A Bloom Marketing Solutions Kft. minden, a rendelkezésére álló, technikai és egyéb eszközt igénybe vesz az adatok biztonságos tárolása, őrzése, valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében.

JOGI NYILATKOZAT

Üdvözöljük a Bloom Marketing Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Bloom Marketing Solutions Kft.”) weboldalán. A weboldal célja, hogy az Ön számára is kielégítő tájékoztatást nyújtson a hiilibag.com által nyújtott szolgáltatásról, a szolgáltatás megrendeléséről (utóbbiról részletesen az általános szerződési feltételekben olvashat). Reméljük, hogy a weboldal tartalmát hasznosnak fogja találni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldal megnyitásával, illetve a weboldalon található tartalom böngészésével Ön automatikusan – korlátozás és fenntartás nélkül – elfogadja és köteles betartani a jelen jogi nyilatkozat feltételeit, ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassa át az alábbi feltételeket, különösen a felelősségünk kizárására, korlátozására vonatkozó rendelkezéseket.

Amennyiben nem ért egyet az alábbi feltételekkel, kérjük, ne nyissa meg weboldalunkat!

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy a jelen feltételek módosulhatnak. A hivatkozott feltételek módosítására az esetek nagyobb részében a megváltozott jogszabályokra tekintettel kerül sor, ezért kérjük, hogy a weboldalunkon történő böngészés megkezdése előtt mindig olvassa el a jelen feltételeket.

Amennyiben a jelen feltételek valamely rendelkezésével kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, hogy az hello@hiilibag.com címen jelezze, és a lehető legrövidebb időn belül választ adunk kérdéseire.

1 – A weboldal szerkesztője

A jelen weboldal szerkesztője, valamint a weboldal és az itt megtalálható valamennyi szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra stb. kizárólagos tulajdonosa a Bloom Marketing Solutions Kft., melynek székhelye 1054 Budapest, Vértanúk tere 1. 2/3. A Bloom Marketing Solutions Kft.-ot a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-193116 cégjegyzékszámon vette nyilvántartásba, adószáma 24986720-2-41, míg statisztikai számjele 24986720-7311-113-01. A Bloom Marketing Solutions Kft.-nevében önálló aláírási jogosultsággal Maschek Otmár Péter rendelkezik. Ezeket az információkat, illetve az Bloom Marketing Solutions Kft.-vel való kapcsolatfelvétel lehetőségét weboldalunk „Kapcsolat” menüpontja tartalmazza.

Weboldalt működtető szervezet: Bloom Marketing Solutions Kft.

2 – Felhasználó

A weboldal használatával elismeri, hogy rendelkezik a weboldal használatához szükséges megfelelő kompetenciával és szakértelemmel.

Elismeri továbbá, hogy a weboldalra történt belépést megelőzően meggyőződött arról, hogy a weboldal vírustól mentes, az működőképes állapotban van. Kifejezetten kizárjuk a vírusok és az egyéb kalózprogramok által okozott károkért való felelősségünket.

A Bloom Marketing Solutions Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

3 – Elérhető információk és adatok

A weboldalt azért hoztuk létre, hogy Ön számára információval szolgáljunk a Bloom Marketing Solutions Kft. által nyújtott szolgáltatásokról. A weboldal egyes részei más szolgáltatók anyagát tartalmazhatják, illetve a más szolgáltatók anyagai a weboldalon megjelenő közvetlen linken elérhetővé válhatnak, melyekért felelősséget semmilyen körülmények között nem vállalunk.

4 – A weboldal adatainak felhasználása

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a weboldalon található információ a feltöltés időpontjában pontos legyen, ennek ellenére sem kifejezetten, sem ráutaló magatartással nem vállalunk felelősséget a weboldalon található információkért és kifejezetten fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a hivatkozott információkat teljesen, részben megváltoztassuk, megszüntessük. Továbbá fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az Ön weboldalunkhoz való hozzáférési jogát bármikor előzetes értesítés és indokolás nélkül megszüntessük.

A fentiek miatt kiemeljük, hogy a weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés az Ön saját felelőssége.

5 – Tartalom használata, szerzői jogok

A weboldalon megtalálható valamennyi szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra stb. kizárólagos tulajdonosa a Bloom Marketing Solutions Kft.

A weboldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult annak többszörözésére, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A fentiekben részletezett feltételektől eltérő vagy azokat sértő használattal szemben szerzői jogi, polgári jogi és büntető jogi eszközökkel lépünk fel.

6 – Linkek

Kizárólag a Bloom Marketing Solutions Kft. előzetes írásos beleegyezésével készíthető a www.hiilibag.com címre utaló link.

A weboldalunkon található és más weboldalra mutató link nem jelenti a fenti beleegyezés megadását.

Harmadik személy oldalán található és a www.hiilibag.com weboldalra mutató linkért, az ott található véleményekért, javaslatokért, információkért a Bloom Marketing Solutions Kft. nem felelős. A Bloom Marketing Solutions Kft. kifejezetten kizárja a felelősségét az ilyen harmadik személy oldalán található információkért, és az azzal való kapcsolatért.

7 – Adatvédelem

A weboldal látogatásához (tallózás) személyes adatokat megadására nincs szükséges, azonban a weboldalon található további szolgáltatás (megrendelés, regisztráció, hírlevélre történő feliratkozás) igénybe vétele kizárólag személyes adatok közlésével lehetséges. Az adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat az általános szerződési feltételek XI. fejezete tartalmazza.

8 – Cookies és spamek

Ön tudomásul veszi, hogy a www.hiilibag.com weblap meglátogatását az Ön számítógépének merevlemeze rögzítheti mint korábban látogatott weboldalt.

A Bloom Marketing Solutions Kft. kifejezetten elzárkózik az úgynevezett „spam” (kéretlen levelek) gyakorlatától. A „spam” tartalmát illetően azt a helyzetet fedi le, amikor kérés nélkül nagy számban küldenek e-maileket Önnek, olyan személyek, akikkel korábban nem állt kapcsolatban.

Köszönjük megtisztelő figyelmét és izgalmas böngészést kíván a Bloom Marketing Solutions Kft.